Služby -  ekonomické, konzultační, účetní   Nabízíme služby

Na základě vlastních dlouhodobých zkušeností poskytujeme komplexní ekonomické služby,
konzultace, vedení účetnictví v rozsahu:
  ►vedení účetnictví (podvojné účetnictví) Vedení účetnictví
  ►vedení daňové evidence (jednoduché účetnictví)
  ►vedení personální a mzdové agendy
  rekonstrukci účetnictví / daňové evidence
  ►zpracování daňových přiznání
  zastupování na úřadech
     
Účetnictví (dříve podvojné účetnictví)  pro podnikatele, neziskové organizace, ÚSC a DSO
  zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
  zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
  účetní poradenství
  příprava podkladů ke kontrole
  zastupování na úřadech
  předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, případně dle vzájemné domluvy
Daňová evidence (dříve jednoduché účetnictví)
  zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí
  vyhotovení přehledů dle potřeb klienta
  zpracování daňového přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení
  zpracování ostatních daní (daň z příjmů, daň silniční, daň darovací aj.)
  účetní poradenství
  příprava podkladů ke kontrole
  zastupování na úřadech
  předávání dokladů v sídle Vaší společnosti, případně dle vzájemné domluvy
  Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a
  účetní sestavy přehledně uspořádané na CD (účetní deník, hlavní kniha, seznam otevřených
  pohledávek a závazků, roční účetní závěrka, daňová přiznání atd.)
Mzdové účetnictví
  kompletní zpracování mezd
  přihlášení / odhlášení zaměstnanců na zdravotní pojišťovně a OSSZ (PSSZ)
  měsíční přehledy pro zdravotní pojišťovny a OSSZ (PSSZ)
  výplatní pásky
  příprava příkazu k úhradě (mzdy, daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální zabezpečení,
   zákonné pojištění)
  roční zúčtování daně z příjmů zaměstnance
  roční vyúčtování daně z příjmů fyzických osob a daně vybírané srážkou
  evidenční listy
  mzdové listy
  příprava podkladů pro kontroly
  zastupování na úřadech
     
Orientační ceník
služba (neplátce DPH) (plátce DPH)
měsíční paušál od
vedení daňové evidence 1.500,- Kč 2.000,- Kč
vedení účetnictví 2.000,- Kč 2.600,- Kč
zpracování mzdové agendy 200,- Kč/1 zaměstnance
zpracování účetní závěrky a daňového
přiznání včetně povinných příloh
1/12 roční ceny
 
Ceny stanovujeme individuálně po dohodě s klientem dle množství dokladů, odvětví 
a náročnosti zpracování.  Lze dohodnout měsíční paušál, sazbu za doklad či hodinovou sazbu.
Cena za zpracování mezd je včetně přihlášení / odhlášení zaměstnanců.
Poplatek za převzetí účetnictví neúčtujeme.
 
Zpět
Copyright ROMAK Group s.r.o., 2021